Välkommen!

iceland-1747368_1920


OVALBANETRÄNING MED SOFIE PANDURO
Sofie Panduro kommer ha träningar på ovalbana nu i vår.  Nästa tillfälle är 14/5 på Elinehof. Läs mer under Aktiviteter.

Icelandic_horses_with_foal

FRÅGA FRÅN ÅRSMÖTET ANGÅENDE MEDLEMS DELTAGANDE I TÄVLINGSVERKSAMHET
På årsmötet 4:e mars diskuterades  SIF:s stadgemall för islandshästföreningar. En formulering i 3 § Medlems deltagande i tävlingsverksamhet berördes. Se kursiverad text nedan. Vi har nu fått svar från SIF.

2 kap Föreningars medlemmar
3 § Medlems deltagande i tävlingsverksamhet
Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. Föreningen har därvid rätt att uppställa särskilda villkor för utövande av vissa uppdrag. Vid deltagande i tävling eller uppvisning representerar medlem sin förening. Föreningen bestämmer förutsättningarna för medlems deltagande i tävling eller uppvisning. För deltagande i tävling eller uppvisning utanför Sverige krävs SIF:s godkännande.

Är arrangören av tävlingen eller uppvisningen inte ansluten till SIF som administrerar ifrågavarande idrottsgren, får medlemmen delta endast om SIF godkänt tävlingen eller uppvisningen. 

Svaret från SIF: ”Det som är skrivet i 3 § ska relateras inom ramen för verksamhet som SIF med dess medlemmar ansvarar för. Aktiviteter som en lokal uppvisning, där en organisation som till exempel Lions eller någon liknande, har ett evenemang och ber islandshästryttare att ta med sig hästar för exempelvis barnridning, ska betraktas som ren  privat verksamhet. Mvh Jan”.

 

10929199_814031828650761_8826941560595596562_n

Vi finns på facebook!
Om du är medlem i Eldir, eller om du bara vill hålla koll på det som händer i föreningen, så ska du gå med i vår facebook-grupp! Klicka på facebook-ikonen för att komma dit. Givetvis uppdateras även vår hemsida med senaste nytt!

Studiefrämjandetfb-ikonskiss

Svenska Islandshästförbundet