Aktuellt

 

SIFs ÅRSMÖTE 10/4-2021 AVSLUTAT

En kort sammanfattningen av årets möte. Ett väl genomfört årsmöte av förbundet med 103 ombud och drygt 120 deltagare(!). I nuläget drygt 7200 medlemmar registrerade. Bland besluten och informationen som tillkännagavs är att medlemsavgiften förblir oförändrad och förbundets arbetsgrupp för RF-ansökan är mycket taggade att göra allt i sin makt att förbundet ska bli antagna till riksidrottsförbundet den 30 maj 2021. Mer om detta kommer längre fram från SIF så följ och dela gärna! #SIFhjärtaRF

TREC-sektionen läggs ner och förbundet lämnar FITE 2022. Sport-SM  genomförs utan publik (alt ställs in om COVID-19 läge förändras), GK-SM kan möjligen genomföras med publik. HNS har minskat sitt tillskott till förbundet, vilket främst påverkar ungdomssektionen. Avelsstiftelsen noterar 262 verksamma hingstar och drygt 1300 betäckningar. Ny tävlingsform för unghästar med namnet ”SIF-avel cup” planeras att introduceras.

Positivt resultat om ca 1.200.000 kr och ca 2.500.000 i likvida medel så ekonomin är god vilket är mycket positivt då förbundet har kämpat med ekonomin till och från de senaste åren. COVID-året har inneburit stöd med ca 50.000 kr i personalkostnader. En tung post som det reflekteras fortsatt kring är tidningen. Kostnaderna har gått ner något, men det uppmärksammades att både i Norge och Danmark övergår förbunden till en digital upplaga.

Observera att tjänsterna på kansliet kommer minska, men fortsätta att vara bemannat alla vardagar. Dock detta kan påverka tillgängligheten!

Slutligen SIFs nya strategi har antagits vid mötet. Mycket positiv och genomarbetat underlag! För att veta mer och granska allt underlag så kika på SIFs hemsida. Här finns t.ex. årets verksamhetsplan, dvs vad SIF ska jobba med under 2021.

PROGRAMRIDNING + FEEDBACK

Den 16 maj anordnar utbildningskommittén ett event på Valleröds ovalbana för att gå igenom R&R (FEIFs rules and regulations, reglementet som appliceras inom sport). Vi hjälps åt att filma varandras sportprogram.  Indelade i grupper om 4 personer för att vara COVID-säkert. Dessa skickas sedan separat till sportdomaren Åsa William för individuell feedback (muntlig via zoom eller skriftlig på mail).

Anmälan: ordforande@eldir.se (bindande, kan säljas)

Avgift: 350 kr till 965027-6 (Ref: OVAL+ för-, efternamn)

Önskemål på hage/box/extra tid till tilläggspris.

 

FÖRELÄSNING OM TÄVLING

Den 2 juni kl 19.00 anordnar Eldir en kvällsföreläsning med Åsa William om tävlingsfrågor. Frågor och funderingarna brukar vara många – och ofta kommer vi på dem när vi kommit hem från träningen eller tävlingen! 😃 Vad ville domaren se? Är det ett vanligt misstag? Varför kan jag aldrig komma förbi 5.0? Åsa gör en genomgång och därefter har du möjlighet att ställa dina frågor direkt till domaren! Fokus kommer vara på sport-grenarna.

Åsa William är en pedagogisk instruktör och uppskattad domare som är mycket kommunikativ och prestigelös!

Anmälan: ordforande@eldir.se (bindande, kan säljas)

Avgift: 50 kr för Eldirs medlemmar, 100 kr för SIF-anslutna

Betalning: PG 965027-6, Referens: Åsa + [för-, efternamn)

ÅRSMÖTE 2021 + FÖRELÄSNING

Eldir har nya ledamöter i styrelsen! Hemsidan kommer inom kort uppdatera kontaktuppgifterna för berörda ledamöter och suppleanter.  Protokoll kommer snart finnas på hemsidan under dokument-fliken. Jamila Berg höll en jättetrevlig föreläsning via Teams några dagar efter.  Mycket inspirerande!

 

 

 

KLUBBRABATTER 2021

Eldirs medlemmar har numera 8 % rabatt hos Halmeko Scandinavia foder och ströprodukter! Övrig rabatter som erbjuds via Eldir och SIFs medlemskap hittar du under fliken medlemskap.  Klicka här!