Studiebesök på Skönabäcks HästRehab


 

Eldir arrangerade ett studiebesök på Skönabäcks Rehab
den 29 september med rundvisning och kortare föredrag av verksamhetsansvarig och veterinär. Skönabäck är en vacker anläggning just norr om Skurup som inhyser flertalet verksamheter t.ex. stallverksamhet, rehab, hästtransportcenter.

Tack för att vi fick komma!