Fritid

Välkommen till fritidskommittén!

Fritidskommittén i Eldir är under uppbyggnad. Kika gärna under fliken för att se tidigare genomförda event.

För information gällande rida i skog och mark, hänvisar vi till Naturvårdsverket: www.naturvardsverket.se/amnesomraden/allemansratten/aktiviteter/ridning/

Alexandra Barringe, sekreterare i föreningen har medverkat i Fritidssektionens föreläsningar på höstkonferensen 2019 om att säker ridning i skog och mark.  För frågor till Alexandra, sekreterare@eldir.se

För kontakt: fritid@eldir.se