Dokument

Stadgar

Eldirs nya stadgar from 2017

Årsmöten

Protokoll Eldirs årsmöte 2020

Verksamhetsberättelse Eldir islandshästförening 2020

Protokoll Eldirs årsmöte 2019

Verksamhetsberättelse Eldir islandshästförening 2019

Protokoll Eldirs årsmöte 2018

Verksamhetsberättelse Eldir islandshästförening 2018

Protokoll Eldirs årsmöte 2017
Verksamhetsberättelse Eldir islandshästförening 2016

Protokoll Eldirs årsmöte 2016
Verksamhetsberättelse för Eldir 2015

Protokoll medlemsmöte             

Protokoll Medlemsmöte 2020

Protokoll Medlemsmöte 2019

Protokoll Medlemsmöte 2018

Protokoll Medlemsmöte 2017

Protokoll Medlemsmöte 2016