Info till våra sponsorer

Svenska Islandshästförbundet (SIF) är indelat i olika lokalföreningar. Eldir är en av dessa och vi är verksamma i södra Skåne. Eldir har runt 150 medlemmar – både juniorer och seniorer – och vi anordnar aktiviteter på olika platser i Skåne. Våra aktiviteter och tävlingar är ofta öppna för alla medlemmar i SIF, oavsett lokalklubbstillhörighet. Exempel på aktiviteter som vi anordnar är tävlingar, kurser och långritter.

Vi är tacksamma för all typ av sponsring, litet som stort! Som sponsor får ni er länk och logga här på vår hemsida. Skicka er logga till sponsor@eldir.se. Ni har också möjlighet att marknadsföra er på våra olika evenemang.

Ni kan läsa mer om Eldir och om våra kommande aktiviteter här på hemsidan.

Gunilla Malmquist, sponsringsansvarig

sponsring@eldir.se

– en lokalförening som tillhör Svenska Islandshästförbundet