Förbund

 

SIFSvenska Islandshästförbundet (SIF), grundades 1975. Förbundet är en ideell förening vars syfte bl.a. är att arbeta för islandshästens användning inom hästsporten och ska gynna all användning av islandshästen, i såväl tävling som rekreationsändamål.

Idag finns det ca 70 lokalföreningar runt om i  Sverige som är knutna till SIF – däribland Eldir. Detta innefattar över 7.000 unika medlemmar. SIF är sedan 2017 uppdelat i ca 14 distrikt.  I distrikt Syd/Skåne som ännu inte officiellt är bildat, ska Eldir ingå tillsammans med nedanstående klubbar. Tillsammans med AframFidlaGandur och Ófeigur utgör vi runt 900 medlemmar. 

Mer om SIF finns på förbundets facebooksida och hemsida.

 

Riksidrottsförbundet 

SIF är numera en specialidrottsförbund som är en del av Riksidrottsförbundet. Alla anslutna föreningar till SIF blir därför en del av att ta del svensk idrott. Vi blir därför en del av Idrottsrörelsen och RFs strategi. Läs gärna mer om den här. 

FEIF

Svenska Islandshästförbundet är anslutet till FEIF (International Federation of Icelandic Horse Associations) vilket motsvarar FEI inom ridsporten. FEIF är den samordnade internationella organisationen mellan 22 länder och har över 80.000 medlemmar. På FEIFs hemsida återfinns diverse information med starkt fokus på huvudområden: avel, utbildning, fritid, tävling (sport) och ungdomsverksamhet.

Vidare finns det samarbete och anslutning på förbundsnivå till så väl friluftsförbundet och FITE  (International Equestrian Tourism Federation).