SIF och FEIF

 

SIFSvenska Islandshästförbundet (SIF), grundades 1975. Förbundet är en ideell förening vars syfte bl.a. är att arbeta för islandshästens användning inom hästsporten och ska gynna all användning av islandshästen, i såväl tävling som rekreationsändamål.

Idag finns det 65 lokalföreningar runt om i  Sverige som är knutna till SIF – däribland Eldir. Detta innefattar över 7.000 unika medlemmar. SIF är sedan 2017 uppdelat i ca 14 distrikt. Förbundet vill uppmuntra till att distrikten anordna distriktsmästerskap som i sin tur ska resulterat med finalister till en Riksfinal. I distrikt Syd/Skåne som ännu inte är officiellt är bildat, ska Eldir ingå tillsammans med nedanstående klubbar.

Lokalföreningar i Region Syd/Skåne
Fidla: hemsida på IOL

Gandur: gandur.se

Ófeigur: ofeigur.se

Viggur: viggur.net

Mer om SIF finns på förbundets facebooksida och hemsida.

Sedan ordförandekonferensen hösten 2019 har en förankrad strategi utvecklats för att alla medlemmar/föreningar/ledning ska samlas under gemensamma värderingar. Ett viktigt arbete som har resulterat i följande dokument. SIFs gemensamma strategi 

Svenska Islandshästförbundet är anslutet till FEIF (International Federation of Icelandic Horse Associations) vilket motsvarar FEI inom ridsporten. FEIF är den samordnade internationella organisationen mellan 22 länder och har över 80.000 medlemmar. På FEIFs hemsida återfinns diverse information med starkt fokus på huvudområden: avel, utbildning, fritid, tävling (sport) och ungdomsverksamhet.

Vidare finns det samarbete och anslutning på förbundsnivå till så väl friluftsförbundet och FITE  (International Equestrian Tourism Federation). Anslutningen till FITE kommer avslutas 2022 med hänsyn till att SIF lägger ner TREC-sektionen (beslut fattat i april 2021).

Slutligen, sedan den 30 maj 2021 är SIF anslutet till Riksidrottsförbundet!