SIF

Svenska Islandshästförbundet, SIF, grundades år 1975. Idag finns det 62 lokalföreningar som är knutna till SIF – däribland Eldir – spridda över hela landet. Totalt har SIF runt 6 500 medlemmar. Förbundet är en ideell förening vars syfte bland annat är att arbeta för islandshästens användning inom hästsporten. SIF ska gynna all användning av islandshästen, i såväl sport som rekreationsändamål.

SIFSIF leds av en förbundsstyrelse. Eldir är en av lokalföreningarna som är anslutna till SIF och som har sin egen styrelse som leder lokalföreningens arbete. Svenska Islandshästförbundet är anslutet till FEIF (International Federation of Icelandic Horse Associations) och FITE  (International Equestrian Tourism Federation).

Du kan läsa mer om SIF på förbundets hemsida, icelandichorse.se

SIF’s stadgar
Klicka på länken för att läsa Svenska Islandshästförbundets stadgar, antagna på riksårsmötet 2014-03-15: Stadgar för Svenska Islandshäsförbundet

SIF’s årsmöteshandlingar
SIFs Årsmöteshandlingar 20150219
2-årsbudget 2015-2016
Årsredovisning för SIF räkenskapsåret 140101-1231
SIFs Stiftelse för Avel

Svenska Islandshästförbundet