Rapport från SIF’s riksårsmöte

På Eldirs årsmöte röstades Dorte Gram och Hanna Perdén fram som representanter vid SIF’s framtidskonferens med efterföljande årsmöte. Här kommer deras berättelse från dessa dagar.

Framtidskonferens

Första dagen ägnades åt framtidskonferens med efterföljande middag på kvällen.

En representant från Friends höll ett nyttigt och lärorikt föredrag med fokus på att stoppa och förebygga mobbing samt vikten av att låta unga få inflytande i vad man gör i sin förening.

Vid middagen träffade vi nya vänner och kunde prata häst utan ånger hela kvällen.

Öppet möte med fritidssektionen

Innan riksårsmötet på söndagen erbjöds deltagarna att delta i så kallade öppna möten med olika sektioner inom SIF. Man fick välja att vara med i det rum / besöka den sektion som passade var och en bäst. Vi valde att delta vid fritidssektionens diskussion eftersom det kändes mest intressant för Eldir.

Fritid on Tour

Fritidssektionen berättade lite om vad de gjort och även vad de planerar framöver. Det är en sektion inom förbundet som fortfarande är i sin uppstartsfas. Bland annat har de tänkt genomföra ett försöksprojekt som de kallar ”Fritid on tour” där de kommer åka runt i landet på fyra olika fysiska träffar och prata med lokalföreningarna.

Ny struktur på hemsidan

SIFs hemsida är på väg att uppdateras utifrån den nya organisationsstrukturen med olika undergrupper inom förbundet, på så sätt ska det ska bli lättare att hitta information om respektive sektion.

Fördelning mellan fritids- och tävlingsryttare

Det framkom även att ungefärliga siffror på uppdelningen mellan fritidsryttare och tävling är representerat 80% fritid och 20% tävling, oavsett vilket land man tittar på så är tydligen dessa siffror genomgående.

Bidrag via Svenskt friluftsliv

När fritidssektionen söker bidrag är det via Svenskt friluftsliv. Förra året beviljades 1.5 miljoner till de tre aktiviteter man sökte bidrag till .

Det är välkommet att inkomma med förslag från lokalföreningarna till fritidssektionen, de hjälper gärna till med att söka bidrag.

Camp i Tiveden

Fritidssektionen berättade att de har ett projekt i Tiveden nu i september. De planerar en ”camp” där deltagarna rider på de 40 mil långa ridvägarna som går på utsidan av naturreservatet.

App för SIF’s fritidsaktiviteter

Det diskuterades även kring en app som fritidssektionen haft på idébordet ett tag, en app som är tänkt att kunna användas av hela SIF:s ”fritidscommunity”. SIF har haft en möten med ett företag som kan hjälpa till med utvecklingen av appen. De har nu fått en prisbild utifrån en kravspecifikation som bland annat innehåller registrering av ritter för sverigeritten.

Prisbilden för att utveckla appen ligger på runt 800 000 – 1500 000. FEIF har visat intresse, och det finns andra intresserade länder som eventuellt kan komma att delsponsra.

Riksårsmötet

Vid riksårsmötet fanns 37 lokalföreningar representerade (ungefär hälften av alla lokalföreningar i Sverige) med sammanlagt 93 ombud. Eldir var den enda skånska lokalföreningen som fanns representerade.

Riksidrottsförbundet

Ordförande för mötet var ingen mindre än ordförande för Riksidrottsförbundet (RF). Hon gav oss lite information om RF i samband med uppstarten av mötet. Det finns 3.3 miljoner individuella medlemmar i Riksidrottsförbundet samt 72 anslutna föreningar (SIF en av dessa). Sisu är Sveriges största studieförbund.

Bra årsmöte

Mötet var ett strukturerat och bra årsmöte. För dig som är intresserad av vad som diskuterades och togs beslut om kan du gå in på SIF’s hemsida där protokolet kommer att läggas upp. https://www.icelandichorse.se/om-sif/riksmote/riksmote-2024

Vi tackar våra vänner i Eldir för förtroendet att skicka oss på detta uppdrag! /Hanna Perdén och Dorte Gram