Skånes Islandshästförbund är nu bildat

Som ett av de sista distrikten har vi från den 17 mars 2024 en organisation i Skåne som minner om övriga idrottssverige.

Skånes Islandshästförbund består av Islandshästföreningarna Gandur, Eldir, Viggur, Fidla, Ofeigur och Áfram.

Samordningsfunktion

Syftet med distriktet är att samla de skånska islandshästföreningarna och vara en sammanbindande länk mellan Svenska Islandshästförbundet centralt och föreningarna lokalt med fokus på samordning av utbildning, tävlingsverksamhet och övriga aktiviteter.

Styrelsen

Varje lokalförening har en ordinarie och en ersättare i styrelsen.

  • ordförande: Tina Palm, Viggur islandshästförening
  • vice ordförande: Emilia Lif, Ofeigur islandshästförening
  • sekreterare: Martina Bach, Gandur islandshästförening
  • kassör: Kerstin Persson, Eldir islandshästförening
  • ledamöter: Ninni Karr, Fidla islandshästförening och Clara Mikaelsdotter, Áfram islandshästförening
  • suppleanter: Dorte Gram, Jennie Filipsson Eriksson, Catarina Mårtensson, Emilia Viggh ochJohanna Jönsson

Skyndar långsamt

För att lägga en hållbar grund är planen att skynda långsamt och lyssna på andra distrikt, men man vill också skapa en egen vision för Skånes Islandshästförbund.

Målet är att på sikt samordna ett stort utbud av aktiviteter kopplat till islandshästen. Tankarna är många om vilken nytta/styrka som ett distrikt kan tillföra några exempel är en distriktstävling på hobbynivå? utbildningsprogram för barn/ungdom? och så vidare.

Vi återkommer!