SIFs Årsmöte 2021 – check!

En kort sammanfattningen av årets möte. Ett väl genomfört årsmöte av förbundet med 103 ombud och drygt 120 deltagare(!). I nuläget drygt 7200 medlemmar registrerade. Bland besluten och informationen som tillkännagavs är att medlemsavgiften förblir oförändrad och förbundets arbetsgrupp för RF-ansökan är mycket taggade att göra allt i sin makt att förbundet ska bli antagna till riksidrottsförbundet den 30 maj 2021. Mer om detta kommer längre fram från SIF så följ och dela gärna! #SIFhjärtaRF

TREC-sektionen läggs ner och förbundet lämnar FITE 2022. Sport-SM  genomförs utan publik (alt ställs in om COVID-19 läge förändras), GK-SM kan möjligen genomföras med publik. HNS har minskat sitt tillskott till förbundet, vilket främst påverkar ungdomssektionen. Avelsstiftelsen noterar 262 verksamma hingstar och drygt 1300 betäckningar. Ny tävlingsform för unghästar med namnet ”SIF-avel cup” planeras att introduceras.

Positivt resultat om ca 1.200.000 kr och ca 2.500.000 i likvida medel så ekonomin är god vilket är mycket positivt då förbundet har kämpat med ekonomin till och från de senaste åren. COVID-året har inneburit stöd med ca 50.000 kr i personalkostnader. En tung post som det reflekteras fortsatt kring är tidningen. Kostnaderna har gått ner något, men det uppmärksammades att både i Norge och Danmark övergår förbunden till en digital upplaga.

Observera att tjänsterna på kansliet kommer minska, men fortsätta att vara bemannat alla vardagar. Dock detta kan påverka tillgängligheten!

Slutligen SIFs nya strategi har antagits vid mötet. Mycket positiv och genomarbetat underlag! För att veta mer och granska allt underlag så kika på SIFs hemsida. Här finns t.ex. årets verksamhetsplan, dvs vad SIF ska jobba med under 2021.