YES!!!!

Nu är Svenska Islandshästförbundet äntligen ett medlemsförbund i Svenska Riksidrottsförbundet (RF). Den 30 maj valdes förbundet in som ett fristående förbund tillsammans med Paddel, medan E-sport och Friskis & Svettis fick avslag. Efter flertal försök och ett otrolig kampanjarbete av SIFs arbetsgrupp sedan 2019 så är vi alla glada och stolta över denna bedrift!  Hipp hipp hurra!!

Nu börjar ett stort arbete att få rätt struktur på förbundet och därför kommer lokalklubbsordförandena ha möte med förbundsordförande Anna Ryberg en gång per månad så allt knyts samman.